Beperkte tijdelijke invulling op Het Arsenaal in 2023

Werken om Het Arsenaal volledig toegankelijk te maken veel ingrijpender dan verwacht

Komende zomer zullen alleen maar activiteiten en evenementen mogelijk zijn op een beperkt gedeelte van Het Arsenaal. Het was de bedoeling om meerdere delen van de voormalige NMBS-site te kunnen openstellen voor het publiek, maar dat lijkt voorlopig onhaalbaar. Na een nieuwe evaluatie voor de verdere inrichting van meerdere gebouwen en terreinen op de site, is gebleken dat de werken om alles veilig en toegankelijk te maken veel ingrijpender zijn dan aanvankelijk voorzien. Daarvoor zijn ook meer administratieve documenten en vergunningen nodig. En dat vraagt extra tijd, meer middelen en veel geduld. Op de eerder vrijgegeven delen van Het Arsenaal blijven wel organisaties en activiteiten mogelijk.

Het is jammer voor het grote publiek en voor de organisaties die graag iets hadden gepland in de gebouwen op Het Arsenaal, zoals Fourchette. We deden er alles aan om een eerste reeks werken klaar te krijgen voor een grotere tijdelijke invulling vanaf deze lente, maar de realiteit leert ons dat de vereisten om het betredingsverbod te laten opheffen nog hoger liggen, ” zegt Alexander Proot, die als co-ontwikkelaar ook verantwoordelijk is voor de tijdelijke invulling.

Nieuwe gecoördineerde lijst van voorwaarden

In het najaar van 2022 kwam er weer leven in Het Arsenaal. Het Gents Kunstenoverleg organiseerde er, met goedkeuring van de eigenaars een aantal testactiviteiten op de vrijgegeven terreinen vooraan op Het Arsenaal. Het cultuurcafé Barsenaal en de vele theatervoorstellingen en optredens kregen veel Gentenaren over de vloer.

Na een evaluatie van die activiteiten startten we eind vorig jaar met de eerste aanpassingswerken op het terrein met het oog op nieuwe activiteiten vanaf de lente van 2023.

Er werd veel puin geruimd. Gespecialiseerde onderaannemers zorgden voor de ontharding van grote betonvlaktes. Straks zouden daar grote groenzones moeten worden ingezaaid en er zijn bakken met bomen voorzien. In de gebouwen werden ramen en poorten hersteld, elders op het terrein werkten we oneffenheden weg.

Intussen maakten ook heel wat organisaties zoals het culinair Festival Fourchette en Samenlevingsopbouw SAAMO plannen voor projecten in en rond een aantal grotere loodsen op Het Arsenaal. Maar eind april hebben wede werken stilgelegd.

Alexander Proot: “Tijdens een aantal bezoeken van verschillende diensten is gebleken dat er nog heel wat bijkomende werken moeten worden uitgevoerd om o.a. de stabiliteit en de algemene toegankelijkheid te garanderen. We kregen vanuit de administraties een nieuwe gecoördineerde lijst met voorwaarden waaraan de site nog moet voldoen om het betredingsverbod voor het grootste gedeelte van Het Arsenaal op te heffen. Dat is een hele uitdaging en dat willen we niet snel-snel uitvoeren. Je moet weten dat daarvoor ook opnieuw de nodige vergunningen en documenten nodig zijn. Dus moeten we de plannen bijstellen. “

Vrijgegeven delen vooraan blijven wel beschikbaar

Dat betekent concreet dat ook de doorgangen vanuit de Jules de Saint-Genoisstraat en de Heidestraat er voorlopig nog niet kunnen komen. Dat gedeelte blijft afgesloten.

Alexander Proot: ”We kregen al een aantal aanvragen voor het gebruik van verschillende hallen op het terrein of de grote vlaktes die tussen die hallen liggen, maar dat is dus helaas nog niet mogelijk. Met die mensen bekijken we de alternatieven. Wel blijven de vrijgegeven delen aan de voorzijde van Het Arsenaal, die ook vorig jaar een tijdelijke invulling kregen, uiteraard beschikbaar voor events of organisaties.

We maken nu intern opnieuw ons huiswerk. Welke noodzakelijke voorbereidende werken doen we eerst en binnen welke termijn kan dat gebeuren? Daarna bekijken we opnieuw welke grotere tijdelijke invulling haalbaar is en welke organisaties er mogelijk zijn.

Alexander Proot “We willen als verantwoorde ondernemers enkel de rest van de site openen als de veiligheid voor de gebruiker maximaal kan worden gewaarborgd. We zijn er van overtuigd dat we hier de komende maanden werk kunnen van maken in een constructieve dialoog met de stad Gent en alle betrokken overheids- en veiligheidsdiensten, met wie we voortdurend in contact staan.

We verwachten dat eventuele werken op het grootste deel van Het Arsenaal in september opnieuw kunnen worden opgestart. Intussen drijven we het aantal dagelijkse controles op de site wel gevoelig op om de veiligheid op Het Arsenaal te garanderen.