17.000m² groen op Het Arsenaal

De komende periode voeren we al heel wat werken uit op Het Arsenaal in functie van de tijdelijke invulling. Het is nu ons eerste doel om de oude spoorwegsite toegankelijk te maken voor de buurt en het grote publiek.

Wie al eens langs de ingang van het Arsenaal aan de Brusselsesteenweg voorbij komt, heeft het vast wel gemerkt. Momenteel is het een aan- en afrijden van grote vrachtwagens vol teelaarde. Dat is nodig om tegen de zomer maar liefst 17.000m² grasvelden aan te leggen. Zo maken we van het Arsenaal een fijne ontmoetingsplaats voor de buurt.

De voorbije weken waren gespecialiseerde aannemers druk in de weer om grote betonvlaktes op de site te ontharden. Met een drilboor moesten de grote verzaagde stukken beton uitgebroken worden. Een hele klus, die onvermijdelijk gepaard ging met veel lawaai en wat trillingen in de buurt. Alles wordt intussen zorgvuldig opgeruimd en een andere aannemer zal verse teelaarde aanvoeren om de grote open vlakte op te vullen.

Op Het Arsenaal worden de komende maanden maar liefst 6 zones ingericht als groenplein. Die zones hebben een oppervlakte van 835 tot 4830 m². Samen zijn ze goed voor bijna 17.000 m² gras.

Recreatieve invulling voor deze tijdelijke groenzones

Het is de bedoeling dat deze mooie grasvelden de komende jaren, binnen de tijdelijke invulling, een recreatief karakter krijgen als een fijne ontmoetingsplaats en eventzone. Buurtbewoners kunnen er kuieren, gezinnen zullen er picknicken, kinderen kunnen er onbezorgd spelen en organisaties mogen er activiteiten plannen.

Voor de concrete inrichting liggen momenteel een aantal pistes op tafel. Er wordt gedacht aan picknick-tafels, voetbaldoeltjes, een petanquebaan, beachvolleybal terreinen, …


Over bomen, toegangspoorten en parking

Van de Gentse Floraliën krijgen we ook een 35-tal platanen om op Het Arsenaal te plaatsen. Het zijn bomen die nog tot volle groei moeten komen. Ze staan geplant in verplaatsbare bakken en zullen voor extra gezelligheid zorgen op het terrein. Aan één van de grasvlaktes is ruimte beschikbaar voor een buurthuis.

Geleidelijk aan, en na overleg met alle overheden en veiligheidsdiensten, wordt Het Arsenaal op deze manier toegankelijk gemaakt voor het publiek. Alles moet immers veilig zijn. Zodra alle gebouwen en terreinen zijn gekeurd en worden vrijgegeven, krijgt Het Arsenaal ook drie ingangen voor voetgangers en fietsers:

  • Een doorgang aan de Jules de Saint-Genoisstraat
  • Een toegangspoortje aan de Heidestraat
  • De inrijpoort aan de Brusselsesteenweg

Belangrijk is dat we de auto zoveel mogelijk van de site weren. Daarom is intussen een extra parking aangelegd, op de bestaande verharde zone aan de kant van de Brusselsesteenweg.
Die zal kunnen gebruikt worden bij evenementen.

Intussen kleden we Het Arsenaal ook aan met infoborden en vlaggen. Zo wordt deze slapende site langzaam wakker.