Infomarkt en participatieavond Het Arsenaal

Tijdens de Participatieweek organiseren we i.s.m de Stad Gent op DONDERDAG 21 september een infomarkt over de toekomst van Het Arsenaal. Via plannen en infoborden nemen we de bezoekers mee doorheen de verschillende mogelijkheden die de site biedt. 


Werken aan een nieuw, geïntegreerd stadsdeel voor Gent

Het Arsenaal staat de komende jaren voor grote veranderingen. De site zal stap voor stap ontwikkelen tot een nieuw, geïntegreerd stadsdeel waar plaats is om te wonen, leven, werken en genieten dankzij een waaier aan nieuwe faciliteiten.

Samen met de stad Gent vinden wij het, als eigenaars van de site, belangrijk dat er een breed gedragen toekomstvisie is voor Het Arsenaal. Omdat Het Arsenaal past binnen een ruimere visie van de verschillende spoorwegsites in de buurt, is de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) noodzakelijk. Dat maken de bevoegde diensten op met aandacht voor de draagkracht van de wijk Moscou-Vogelhoek, en in overleg met diverse stakeholders, zoals woonexperten, economen, mobiliteitsexperten, maar ook de buurtbewoners.

Ontwikkeling van een masterplan Het Arsenaal

Naast overleg met de Stad Gent en alle betrokken diensten, willen we ook in gesprek gaan met de buurt in functie van de ontwikkeling van EEN MASTERPLAN voor Het Arsenaal.

Dat doen we tijdens de participatieweek ZITTEN WE OP HET JUISTE SPOOR?, een organisatie van Stad Gent en Arsenaal 3PK, de eigenaars van de site.

Op maandag 18 september organiseert de stad eerst een participatiemoment rond het globale nieuwe RUP voor de vier spoorwegsites in Moscou - Vogelhoek.

Op donderdag 21 september nemen wij vervolgens, tijdens een infomarkt, de bezoekers mee doorheen de verschillende mogelijkheden die de Arsenaalsite in het bijzonder biedt. Het zijn de eerste krachtlijnen voor het ontwerp van het uiteindelijke masterplan voor Het Arsenaal.

Infomarkt Het Arsenaal voor Gentenaars en buurtbewoners

Aan de hand van plannen en infoborden geven we uitleg bij de conceptuele visie voor de vernieuwde site.
Wat hebben de terreinen en de gebouwen te bieden? Wat integreer je en wat vraagt om vernieuwing? Hoe geven we een nieuw, geïntegreerd stadsdeel vorm? En op welke termijn?

Alle omwonenden en bij uitbreiding, alle Gentenaars, zijn welkom om hun mening en visie met ons te delen tijdens deze infomarkt.

Wanneer?
DONDERDAG 21 september 2023 van 18u00 tot 21u30 in hal 5D van Het Arsenaal.

Ingang?
Brusselsesteenweg 602.

Parkeren?
Parking of fietsenstalling op het Het Arsenaal.

Programma?
18u00 Verwelkoming met drankje

18u30  Eerste inleidende presentatie door B-City, projectregisseur voor Het Arsenaal

19u00 Doorlopende infomarkt en thematafels

20u30 Tweede inleidende presentatie door B-City, projectregisseur voor Het Arsenaal

20u45 Doorlopende infomarkt en thematafels

Samen bekijken we de krachtlijnen en ambities voor de ontwikkeling van Het Arsenaal. Dat wordt de basis voor het verdere traject. Aan verschillende thematafels kan elke aanwezige suggesties doen of opmerkingen meegeven.

Wil jij er bij zijn?

Wil je er bij zijn op 21 september? Kom dan gewoon langs in Hal 5D van Het Arsenaal.
Op de website van de stad Gent vind je ook informatie over de volledige invulling van de Participatieweek.


Tot dan!