Persbericht: Nieuwe eigenaars nemen ook tijdelijke invulling over van ReviveB-city maakt als projectregisseur masterplan voor ontwikkeling Arsenaalsite

Gent – 27 juni 2022 - B-city is aangesteld als projectregisseur voor de ontwikkeling van de Arsenaalsite in Gent. B-city is onderdeel van het gerenommeerd B-architecten, met veel expertise in stadsontwikkeling. Zij zijn intussen gestart met een stakeholdersanalyse, die moet dienen als voorbereiding op de uitwerking van een masterplan. Dit onderzoek zou tegen eind dit jaar afgerond worden. Intussen heeft het consortium Arsenaal 3PK (de eigenaars van de Arsenaalsite) de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke invulling van de site overgenomen van Revive. Momenteel wordt het terrein opgeruimd en veilig gemaakt conform de voorschriften van de stad Gent. Pas daarna kan de tijdelijke invulling van start gaan.

De Arsenaalsite is een voormalige werkplaats van de NMBS van 13 ha in Gentbrugge, naast de E17 snelweg. Het consortium Arsenaal 3PK (bestaande uit ontwikkelaar Danneels, Monument Group en investeringsmaatschappij Quva) verwierf deze site na een marktraadpleging.

Het is de bedoeling dat wat tot op vandaag een grote afgesloten plek was, ontwikkeld wordt tot een multifunctioneel stadsdeel waar economische bedrijvigheid, wonen, cultuur en open ruimte aan alle hedendaagse normen van duurzaamheid beantwoorden.

Stakeholdersanalyse als onderbouwde voorbereiding voor ontwikkeling


De stad Gent maakte eerder al een conceptstudie van de Arsenaalsite. B-city zal nu, in opdracht van de eigenaars, het eindrapport van die studie vertalen naar een breed gedragen masterplan voor de creatie van een nieuwe stadsdeel.


Tijdens de eerste maanden zullen ze de nodige stappen ondernemen om zowel interne als externe studies te begeleiden in functie van een gedegen ontwikkeling van de Arsenaalsite. Daarbij zullen o.a. mobiliteit, duurzaamheid, erfgoed en buurtparticipatie grondig geanalyseerd worden, zodat het masterplan als een onderbouwde basis kan dienen voor de eigenlijke ontwikkeling.


Vóór de effectieve verkoop van de site werd er reeds een concessie verleend aan Revive voor een tijdelijke invulling van de site. In onderling overleg nemen de nieuwe eigenaars deze tijdelijke exploitatie van de site over. Op basis van de expertise en het eerder geleverde werk van Revive, zullen ze nu -in samenwerking met Revive en een aantal partners- een doorstart vorm geven.


Eigenaars ruimen site op voor opstart tijdelijke invulling


In een eerste fase wordt het terrein nu opgeruimd in functie van een veilige, gedeeltelijke invulling met een mix aan sport-, vrijetijd, - en cultuurbeleving, aangevuld met dienstverlenende en logistieke activiteiten. Momenteel staat de site ook onder toezicht van een bewakingsfirma om de veiligheid op het terrein te verhogen.

De gefaseerde schoonmaak die op dit moment aan de gang is, zou de stedelijke overheid moeten toelaten om op korte termijn het geldende burgemeestersbesluit gedeeltelijk op te heffen in functie van een concrete tijdelijke invulling. Daarna worden ook de andere delen van de Arsenaalsite aangepakt.