Verslag participatieavond voor bewoners Moscou - Vogelhoek

Op donderdag 21 september 2023 was het de beurt aan de inwoners van de wijk Moscou-Vogelhoek om met ons mee te denken over de toekomst van Het Arsenaal. De ruime opkomst toonde aan dat de buurt zich graag laat betrekken bij de tijdelijke en definitieve ontwikkeling. In totaal kregen we 157 opmerkingen binnen, waarvan 31 bezordheden en 126 wensen. Zitten we op het juiste spoor? Je leest het hieronder.

Ongeveer 75 mensen uit de buurt van Het Arsenaal kwamen mee praten over de toekomstige invulling van het Masterplan van de site. Eerst was er een plenaire presentatie van projectregisseur B-city die enkele visies over de toekomst van Het Arsenaal deelde. Waarover wordt nagedacht? Welke visies zijn mogelijk? Welke elementen zijn bepalend voor de toekomst van de site?

Daarna kon iedereen rond grote tafels met daarop het plan van de site zijn mening geven. Rond de gesprekstafels ontstonden boeiende conversaties tussen ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en bewoners.

Gesprekken rond drie grote grondplannen

Op de drie grote grondplannen van de site konden buurtbewoners anoniem hun wensen en bezorgdheden uiten. Met een genummerde rode bol of groene bol gaven ze aan wat voor hen al dan niet kon of wat al dan niet nodig was op specifieke plaatsen van de site.

We kregen 157 opmerkingen binnen, waarvan

 • 31 bezorgdheden via een rode sticker
 • 126 wensen via een groene sticker.

Wie alle opmerkingen in detail wil bekijken, kan hier doorklikken naar een google-maps applicatie.

Hieronder vatten we de meeste opmerkingen samen in een aantal punten.

Uiting van de wensen:

De overgrote meerderheid van de opmerkingen waren positieve aanbevelingen, waarbij opvallend veel vraag was naar sport, recreatie, groene ruimte, horeca en andere faciliteiten.

 • Vooral de vraag naar sportfaciliteiten op de site springt in het oog. 27% van de wensen vallen onder de noemer sport en recreatie. De ideeën over sportinfrastructuur waren zeer gericht naar padelvelden, indoorsport- en speelmogelijkheden, een Finse looppiste op de site tot zelfs een zwembad.

  Andere vormen van recreatie (cultuurzaal, repetitieruimtes, concertzaal,…) en ontmoetingsruimtes voor de buurt kwamen ook vaak terug.

 • Buurtfaciliteiten:
  Buurtbewoners zouden duidelijk de komst van een kinderopvang, scholen en buurthuis op de site toejuichen.
 • Openbaar groen:
  Dit thema kwam zowel bij de experten als bij de bewoners naar voor, nl. de vraag naar veel open ruimte en openbaar groen. Dat zou de leefbaarheid van de site ten goede komen. Zelfs (verticale) volkstuintjes kwamen aan bod.
 • Mobiliteit:
  Tenslotte spraken veel mensen rond de tafels zich ook uit voor een aangepaste mobiliteit op de site met o.a. een aanpak van de parkeergelegenheid in de hele buurt en de fietsverbindingen over Het Arsenaal.

Uiting van de bezorgdheden:

Oplossen van het parkeerprobleem, met de volgende suggesties:

- voldoende parking voorzien
- park & ride gratis voorzien
- parking Heidestraat breder maken
- vraag naar buurtparking rond of op Het Arsenaal.

Problematiek van de vervuiling:
- Is er sprake van bodemvervuiling (hal 3)? En zorg voor een zorgvuldige afbraak van de asbestdaken.
- Lawaai – en geluidsoverlast inperken op de site zowel bij de Tijdelijke invulling als bij de Definitieve invulling.
- Er is hier en daar bezorgdheid over de gevels bij de uitvoering van de werken.
- Wat gebeurt met het aanwezige bouwpuin? Wanneer wordt dat weggevoerd?
- Zorg op termijn voor zo weinig mogelijk lichtpolutie

Bewaak de openheid van de site:

Het Arsenaal is jarenlang een afgesloten gedeelte van Gentbrugge geweest. De definitieve ontwikkeling biedt enorme kansen om de site te openen:

- in functie van veiligheid. Openheid zorgt voor een veiliger gevoel.
- in functie van doorgang. De doorwaadbaarheid van de site zou god zijn voor de buurtbewoners.
- als de site open gaat, bewaak dan zeker de achtertuinen van de Jules de Saint-Genoisstraat.
- zorg voor veel open ruimte en openbaar groen.

Een paar losse opmerkingen gingen over :
- de typologie van de woningen die er zouden komen. Twee mensen zagen liever geen hoogbouw op de site, toch niet dicht bij de Jules de Saint-Genoisstraat.
- het type van economie. Twee mensen zien liever geen (zware) economie op de site
- wonen op de site. Eén iemand vroeg nadrukkelijk naar betaalbaar wonen

Wil jij weten welke opmerkingen werden gemaakt op welke plek van de site? Bekijk dan hier de kaart met de lijst opmerkingen.

En wat nu?

Met al deze opmerkingen gaan de ontwerpers en ruimtelijke planners van B-city nu aan de slag. Het is de bedoeling om dan in het voorjaar van 2024 een nieuw infomoment te organiseren, waarop we met aangepaste plannen en ideeën opnieuw de bevolking zullen bevragen.

Hopelijk is iedereen dan opnieuw van de partij. De uitnodigingen voor deze volgende avonden zullen opnieuw via verschillende kanalen worden uitgestuurd naar alle omwonenden van Het Arsenaal.

Wil je ook alle info lezen over de participatieavonden van de stad Gent ifv het RUP Spoorwegsites? Die vind je hier

Tot dan!